Ontdek authentiek Fort Waver-Amstel (2024)

Table of Contents
Prijzen Wanneer In de buurt
Ontdek authentiek Fort Waver-Amstel (1)

Ga op pad met onze fortengids en stap regelrecht de geschiedenis in op Fort Waver-Amstel, waar de tijd lijkt stil te staan. Ontdek dit imposante onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed De Hollandse Waterlinies op zondag 8 september.

Op Fort Waver-Amstel staat de tijd stil Stap regelrecht de geschiedenis in op Fort Waver-Amstel. Op deze bijzondere plek lijkt de tijd stil te staan. Onder deskundige begeleiding van een fortengids krijg je de kans om dit fort, dat normaal gesloten is, van dichterbij te bekijken. Oude elementen Veel elementen van vroeger zijn bewaard gebleven. In het gebouw zie je oude wasruimten, elektrakasten en een oude keuken. Ook het waterreservoir, waterpomp en de sanitaire voorzieningen liggen er nog precies zo bij als vroeger. Buiten heb je een weids uitzicht over het open linielandschap met de schootsvelden en houten huizen en tuur je kilometers ver. UNESCO Werelderfgoed Fort Waver-Amstel (1911) is onde…

Op Fort Waver-Amstel staat de tijd stil Stap regelrecht de geschiedenis in op Fort Waver-Amstel. Op deze bijzondere plek lijkt de tijd stil te staan. Onder deskundige begeleiding van een fortengids krijg je de kans om dit fort, dat normaal gesloten is, van dichterbij te bekijken. Oude elementen Veel elementen van vroeger zijn bewaard gebleven. In het gebouw zie je oude wasruimten, elektrakasten en een oude keuken. Ook het waterreservoir, waterpomp en de sanitaire voorzieningen liggen er nog precies zo bij als vroeger. Buiten heb je een weids uitzicht over het open linielandschap met de schootsvelden en houten huizen en tuur je kilometers ver. UNESCO Werelderfgoed Fort Waver-Amstel (1911) is onderdeel van de Stelling van Amsterdam; de 135 kilometer lange verdedigingslinie rond de hoofdstad. Samen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormt de Stelling van Amsterdam het UNESCO Werelderfgoed ‘De Hollandse Waterlinies’. Nóg een reden om, samen met een ervaren fortengids, op pad te gaan op deze bijzondere combinatie tussen cultuurhistorie en natuur op steenworp afstand van Amsterdam.

Dit evenement vindt plaats op de volgende locaties:

 • Fort Waver-Amstel - Waverdijk 20 3646 AS Waverveen

Prijzen Wanneer In de buurt

Fort Waver-Amstel
Waverdijk 20
3646 AS Waverveen

Plan je route

Meer informatie

Prijzen

 • Volwassenen €10,00
 • Kinderen €5,00

Wanneer

 • Zondag 8 september 2024 14.00 - 15.30 uur
Ontdek authentiek Fort Waver-Amstel (2)
Fort Waver-Amstel
Waverdijk 20
3646 AS Waverveen

Plan je route

Meer informatie

In de buurt

Toon resultaten

', ].join('\n') , vars: { url: (!!ODPurls[data.type] ? ODPurls[data.type].replace('%urlSlug%', encodeURIComponent(data.urlSlug)).replace('%urlHash%', encodeURIComponent(data.hash)) : ''), hasThumbnail: 'leaflet-popup-content__link--has-no-thumbnail' } }; } }); ODPitems.setMarkerSet(ODPmarkers); (function ($) { $('#item-nearby-category-filters input[type=radio]', this.form).on('change', function (e) { // if an item was checked, reset the other filters if ($(this).is(':checked')) { resetFilters(this, false, true); } setFilterClasses(this, true); // selectAllFilters(this); var categories = $('#item-nearby-category-filters input:checked').map(function () { return this.value.split(','); }).get(); ODPitems.setFilter('category', categories); if (categories.length > 0) { ODPitemNearbyMap.reload(ODPitems); } else { ODPitemNearbyMap.clearMarkers(ODPitems); } }); $('#item-nearby-category-filters input[type=checkbox]', this.form).on('change', function (e) { if ((typeof e.isTrigger == 'undefined') && $(this).closest('.filter-option__list--active').find('.filter__option__class-children-selected').hasClass('filter-option--active')) { // uncheck every other item and recheck the current item $(this).closest('.filter-option__list--active').find('input[type=checkbox]').prop('checked', false); $(this).prop('checked', true); } // if an item was checked, reset the other filters if ($(this).is(':checked')) { resetFilters(this, false); } setFilterClasses(this); var categories = $('#item-nearby-category-filters input:checked').map(function () { return this.value.split(','); }).get(); ODPitems.setFilter('category', categories); if (categories.length > 0) { ODPitemNearbyMap.reload(ODPitems); } else { ODPitemNearbyMap.clearMarkers(ODPitems); } }); $('#item-nearby-category-filters .filter__option__class-children-selected').on('click', function () { if ($(this).hasClass('filter-option--active')) { resetFilters(this, true); $(this).removeClass('filter-option--active'); $('#item-nearby-category-filters input[type=checkbox]').trigger('change'); addReadMoreButton(''); $('#item-nearby-filters .filter__option-items > li > ul').each(function () { $(this).trigger('scroll'); }); } else { resetFilters(this, false); selectAllFilters(this); } }); $(document).on('ready', function () { addReadMoreButton(''); $('#item-nearby-filters .filter__option-items > li > ul').each(function () { $(this).trigger('scroll'); }); }); $(document).on('click', '#item-nearby-filters .item-nearby-show-results-button', function () { $(this).closest('ul').hide(100); }); $(document).on('click mouseenter', '#item-nearby-filters .filter__option-items', function () { $(this).find('ul').css('display', ''); }); /** * Reset every other filter except the filters under the current parent * * @param item * @param resetAllFilters * @param itemIsParent */ function resetFilters(item, resetAllFilters, itemIsParent) { var itemIsParent = typeof itemIsParent !== 'undefined' ? itemIsParent : false; $parentList = itemIsParent == false ? $(item).closest('ul').closest('li') : $(item); $parentTotal = $parentList.closest('ul.filter__option-items'); if ($(item).data('type') === 'single') { $parentList = $(item).closest('li'); $parentTotal = $(item).closest('ul.filter__option-items'); } $parentTotal.children('li').each(function () { var reset = false; if ($(this).get(0) !== $parentList.get(0)) { reset = true; } if (reset || resetAllFilters) { $(this).removeClass('filter-option__list--active'); $(this).find('input[type=checkbox]').prop('checked', false); } }); } /** * Select all filters under current parent * * @param item */ function selectAllFilters(item) { $(item).closest('ul').find('input[type=checkbox]').prop('checked', true).change(); } /** * Set all the filter classes * * @param item * @param itemIsParent */ function setFilterClasses(item, itemIsParent) { $('#item-nearby-category-filters .filter-option--active').removeClass('filter-option--active'); $('#item-nearby-category-filters .filter-option__list--active').removeClass('filter-option__list--active'); var itemIsParent = typeof itemIsParent !== 'undefined' ? itemIsParent : false; var $parent; if (itemIsParent) { $parent = $(item).closest('li'); } else { if ($(item).closest('label').hasClass('filter-option__parent')) { $parent = $(item).closest('.filter-option__parent').parent(); } else { $parent = $(item).closest('ul').parent(); } } var checkedBoxes = $parent.find('input[type=checkbox]:checked'); var boxes = $parent.find('input[type=checkbox]'); if (boxes.length === checkedBoxes.length) { $parent.addClass('filter-option__list--active'); $parent.find('label').removeClass('filter-option--active'); $parent.find('.filter__option__class-children-selected').addClass('filter-option--active'); } else if (checkedBoxes.length >= 1) { $parent.addClass('filter-option__list--active'); checkedBoxes.each(function () { $(this).parent().addClass('filter-option--active'); }); } } })(jQuery); /** * Add the read more button * * @param count */ function addReadMoreButton(count) { jQuery('#item-nearby-filters .show-results-button__wrapper').remove(); jQuery('#item-nearby-filters .filter__option-items > li > ul').append('

 • ' + jQuery('#item-nearby-show-results-button span').attr('data-title').replace('{{total}}', count) + '

 • ') }

  Ontdek authentiek Fort Waver-Amstel (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Gregorio Kreiger

  Last Updated:

  Views: 6350

  Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Gregorio Kreiger

  Birthday: 1994-12-18

  Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

  Phone: +9014805370218

  Job: Customer Designer

  Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

  Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.